روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

شمس الدین جعفری

نام : شمس الدین

نام خانوادگی : جعفری

سمت : روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بارزگانی

شماره تماس : ۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۰


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما