تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : احمد

نام خانوادگی : رستمی

سمت: مسئول تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۸۳۲۶ داخلی ۳۱۲


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما