تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : احمد

نام خانوادگی : رستمی

سمت: مسئول تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۸۳۲۶ داخلی ۳۱۲


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما