تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : بهروز

نام خانوادگی : صدوقی

سمت: مسئول تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۸۳۲۶ داخلی


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی علی محمد نوریان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما