اداره امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : عباس

نام خانوادگی : روحانی

سمت : رئیس اداره امور فرهنگی اجتماعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

— دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی علی محمد نوریان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما