علی قنبری اداره امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : علی

نام خانوادگی : قنبری

سمت : رئیس اداره امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

  • دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما