اداره امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                                                                         واحد میاندوآب

نام : مریم

نام خانوادگی : حاجی زاده

سمت : رئیس اداره امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما