علی قنبری اداره امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : علی

نام خانوادگی : قنبری

سمت : رئیس اداره امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی علی محمد نوریان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما