اداره امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                             واحد میاندوآبata

نام : عطااله

نام خانوادگی : جعفری

سمت : رئیس اداره امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما