معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : عباس

نام خانوادگی : روحانی

سمت : مدیرکل دانشجویی و فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما