معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : عباس

نام خانوادگی : روحانی

سمت : مدیرکل دانشجویی و فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما