خدایار خانی اداره امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : خدایار

نام خانوادگی : خانی

سمت : رئیس اداره امور آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۰


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما