خدایار خانی اداره امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : خدایار

نام خانوادگی : خانی

سمت : رئیس اداره امور آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۰


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی علی محمد نوریان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما