اداره امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : عبداله

نام خانوادگی : قاسمی

سمت : رئیس اداره امور آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۰


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما