اداره امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : عبداله

نام خانوادگی : قاسمی

سمت : رئیس اداره امور آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۱۰


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما