ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

                                                               واحد میاندوآب۶۳۶۹۰۴۱۷۳۰۷۷۷۷۷۵۲۵_md

نام : رامین

نام خانوادگی : رستمی

سمت : رئیس واحد

مدرک تحصیلی : دکتری هیدرولوژی آب

شماره تماس :۰۴۴۴۵۳۵۷۷۱۱

 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما