مهرداد خدنگ

مهرداد خدنگ

اداره حراست دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : مهرداد

نام خانوادگی : خدنگ

سمت : رئیس اداره حراست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۹


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما