رامین مقدم

رامین مقدم

 فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : رامین

نام خانوادگی : مقدم

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

شماره تماس : ۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۳۰۹

 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما