اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : علیرضا

نام خانوادگی : عباسی

سمت : رئیس اداره امور پژوهشی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۲


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما