اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : علیرضا

نام خانوادگی : عباسی

سمت : رئیس اداره امور پژوهشی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۲


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما