اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                                                                                           واحد میاندوآب

نام : منصور

نام خانوادگی : جلالی

سمت : رئیس اداره امور اداری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۷


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما