شهرام آهنگری

شهرام آهنگری

 اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : شهرام

نام خانوادگی : آهنگری

سمت : رئیس اداره امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی راهنمایی و مشاوره

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۷


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما