اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                                                                                           واحد میاندوآب

نام : منصور

نام خانوادگی : جلالی

سمت : رئیس اداره امور اداری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۷


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما