شهرام آهنگری

شهرام آهنگری

 اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : شهرام

نام خانوادگی : آهنگری

سمت : رئیس اداره امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی راهنمایی و مشاوره

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۷


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی علی محمد نوریان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما