اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی

                                                              واحد میاندوآبعلی قنبری

نام : علی

نام خانوادگی : قنبری

سمت : رئیس اداره امور اداری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۷


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما