رشته های موجود در واحد میاندوآب به تفکیک مقطع تحصیلی


مقطع کارشناسی ارشد (باکنکور)

۱- مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۲– حسابداری ۳- مدیریت آموزشی ۴- ریاضی – ریاضی مالی ۵- مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی ۶- مهندسی برق – مخابرات ۷- تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی ۸- تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ۹-تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی ۱۰- مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز ۱۱- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی فیزیولوِژی و اصلاح درختان میوه ۱۲- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی بیوتکنولوژری و ژن ۱۳- مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر ۱۴- مهندسی عمران – مهندسی آب

مقطع کارشناسی پیوسته (بدون آزمون)

۱- تربیت بدنی ۲- مدیریت دولتی ۳- حسابداری – حسابرسی ۴- حسابداری – حسابداری دولتی ۵- حسابداری – حسابداری مالیاتی ۶- حسابداری ۷- مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۸- مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات ۹- مهندسی معماری ۱۰- تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی ۱۱- تربیت بدنی – بیو مکانیک ورزشی ۱۲- تربیت بدنی- ورزش همگانی ۱۳- تربیت بدنی -مدیریت ورزشی ۱۴-کشاورزی – باغبانی ۱۵- کشاورزی – فضای سبز ۱۶- کشاورزی – ترویج و اموزش کشاورزی ۱۷- کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ۱۸ مهندسی برق ۱۹- مهندسی عمران ۲۰- مهندسی مکانیک ۲۱- علوم و مهندسی صنایع غذایی

مقطع کارشناسی ناپیوسته (بدون آزمون)

۱-علمی کاربردی حسابداری ۲- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۳- آموزش و ژرورش ابتدایی ۴- علمی کاربردی معماری ۵- مهندسی تکنولوژی برق – الکترونیک ۶- مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات ۷- مهندسی تکنولوژی برق – مخابرات انتقال ۸- مهندسی عمران – سدو شبکه ۹- مهندسی تکنولوژی برق – کنترل ابزار دقیق ۱۰- تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۱- مهندسی آبیاری و زه کشی ۱۲- کشاورزی – تکنولوژی تولیدات گیاهی ۱۳- کشاورزی – گیاهان دارویی و معطر ۱۴- کشاورزی – باغبانی ۱۵- مهندسی تکنولوژی برق – قدرت ۱۶- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو ۱۷- آموزش علوم تجربی ۱۸- مهندسی تکنولوژی ساختمان ۱۹- مهندسی اجرایی عمران

مقطع کاردانی پیوسته (بدون آزمون )

۱- کامپیوتر – نرم افزار ۲- حسابداری ۳- تربیت بدنی ۴- نقشه کشی معماری ۵- ساختمان ۶- الکترونیک – الکترونیک عمومی ۷- کشاورزی – امور زراعی و باغی

مقطع کاردانی نا پیوسته (بدون آزمون )

۱- حسابداری ۲- معماری ۳- امور مالی و مالیاتی ۴- علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر ۵- آموزش ابتدایی ۶- کشاورزی – گیاهان دارویی و معطر ۷- کشاورزی – تولیدات گیاهی ۸- علوم تجربی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید

۰۴۴-۴۵۳۵۸۳۲۴-۲۶ داخلی ۲۱۰-۳۰۷-۲۲۲


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما