۲۰۱۵۱۲۰۵_۱۶۱۱۲۰صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : ژیلا

نام خانوادگی : غفار زاده

سمت : مسئول صندوق رفاه دانشجویی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما