دانشجویان گرامی انتخاب واحد به صورت ذیل خواهد

برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰


انتخاب واحد >>>  ۱۳  الی ۲۵ شهریور ماه

شروع کلاسها >>> 27 شهریور ماه

حذف و اضافه >>> 3 الی ۱۰ مهرماه

پایان کلاسها >>> 16 دی ماه   

امتحانات >>>    ۱۸ الی ۳۰ دی ماه


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما