اداره امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : ژیلا

نام خانوادگی: غفارزاده

سمت : رئیس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی ۲۲۶


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما