• با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد؛ جهت دیدار با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب جناب آقای دکتر رامین رستمی می توانید از تقویم زمانبندی زیر استفاده کنید

زمانبندی دیدار با ریاست واحد

 

ایام هفنه تا وقت اداری 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما