با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد؛ جهت دیدار با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب جناب آقای دکتر مهدی مقدم می توانید از تقویم زمانبندی زیر استفاده کنید

زمانبندی دیدار با ریاست واحد

 

روز شنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۳    اساتید

روز یکشنبه   از ساعت ۱۱ الی ۱۳    کارکنان

روز دوشنبه  از ساعت ۱۱ الی ۱۳   دانشجویان

روز چهارشنبه   از ساعت ۱۱ الی ۱۳   مهمان


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما