اصغر عزیزیمعاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : اصغر

نام خانوادگی : عزیزی

سمت : معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

— دانشجوی دکتری حسابداری

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی۲۳۱

پست الکترونیکی:azizi.asghar@yahoo.com

سوابق فعالیت های اجرایی

ردیف عنوان پست مدت تصدی از تاریخ تا تاریخ
۱ مدیر گروه آموزشی گروه ارشد حسابداری ۱ سال ۱/۷/۱۳۹۳ تاکنون
۲ معاونت اداری و مالی ۲ سال ۱۰/۴/۱۳۹۲ تاکنون

سوابق علمی – تحقیقاتی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد راهنما: بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود استاد راهنما: دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی

¦ مقالات

  • مقالات مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده (مجری / همکار به عنوان نویسنده مقاله)
ردیف عنوان کتاب و مقاله نویسندگان محل انتشار زمان انتشار رتبه علمی مجله و IF
۱ کتاب زبان تخصصی حسابداری و مدیریت ایمان زارع، اصغر عزیزی ایران ۹۱ تخصصی
۲ The Investigation Of The Relationship Between Financial Reporting Quality and

Investment Efficiency in Tehran Stock Exchange

سعید جبارزاده کنگرلویی، اصغر عزیزی Australian Journal of Basic and Applied Sciences ۲۰۱۱ ISI
۳ The investigation of the relationship between dividend policies, cash-flow uncertainty, contributed capital mix and investment opportunities: the case of emerging markets سعید جبارزاده کنگرلویی، اصغر عزیزی International Journal of Business and Social Science January 2012 ISI
۴ THE INVESTIGATION OF THE IMPACT OF OWNERSHIP CONCENTRATION ON FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT CRITERIA AND MARKET VALUE ADDED سعید جبارزاده کنگرلویی، اصغر عزیزی International Journal of Economics and Management Sciences ۲۰۱۲ ISI
۵ The Search for the Best Financial Performance Measure of Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE) سعید جبارزاده کنگرلویی، اصغر عزیزی World Applied Sciences Journal ۲۰۱۲ ISI
۶ The Commitments Statement: A New Statement for Creditors سعید جبارزاده کنگرلویی، اصغر عزیزی Journal of Economics and Behavioral Studies ۲۰۱۲ ISI
۷ Disclosure Level and Bid-Ask Spread اصغر عزیزی، ابراهیم بذرافشان Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA) ۲۰۱۱ کنفرانس بین المللی
۸ بررسی ارتباط چسبندگی هزینه ها و تولید ثروت سهامدارن اصغر عزیزی مجموعه مقالات ۱۳۹۴ کنفرانس ملی جلفا

¦طرح های پژوهشی:

ردیف عنوان طرح مجری/همکار محل تامین اعتبار سال اجرا
۱ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود اصغر عزیزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب ۸۹
۲ بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و دقت پیش بینی سود اصغر عزیزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب ۹۱
۳ بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و تولید ثروت سهامداران اصغر عزیزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب ۹۲

 

 

 

 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما