معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام : رسول

نام خانوادگی : یاری

سمت : معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

— دانشجوی دکتری حسابداری

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی۲۳۱

پست الکترونیکی:

سوابق فعالیت های اجرایی

ردیف عنوان پست مدت تصدی از تاریخ تا تاریخ

سوابق علمی – تحقیقاتی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد راهنما:

¦ مقالات

  • مقالات مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده (مجری / همکار به عنوان نویسنده مقاله)
ردیف عنوان کتاب و مقاله نویسندگان محل انتشار زمان انتشار رتبه علمی مجله و IF

¦طرح های پژوهشی:

ردیف عنوان طرح مجری/همکار محل تامین اعتبار سال اجرا

 

 

 

 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما