معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

نام :

نام خانوادگی :

سمت : مدیرکل توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی :

شماره تماس : ۰۴۴۴۵۳۵۸۳۲۶ داخلی۲۳۱

پست الکترونیکی:

سوابق فعالیت های اجرایی

ردیف عنوان پست مدت تصدی از تاریخ تا تاریخ

سوابق علمی – تحقیقاتی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد راهنما:

¦ مقالات

  • مقالات مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده (مجری / همکار به عنوان نویسنده مقاله)
ردیف عنوان کتاب و مقاله نویسندگان محل انتشار زمان انتشار رتبه علمی مجله و IF

¦طرح های پژوهشی:

ردیف عنوان طرح مجری/همکار محل تامین اعتبار سال اجرا

 

 

 

 


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مبدا افتتاح دفتر بازرسی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما