رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اظهار کرد: «آماده‌سازی فضا در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با همکاری همکاران دانشگاه موجب نشاط و سرسبزی محیط دانشگاه و نیز برای باشکوه‌تر جلوه دادن مظهر زندگی و تنفس، حرکتی نمادین و تأثیرگذار در محیط دانشگاه است؛ این مراسم با حضور استادان و کارکنان واحد میاندوآب روز ۱۹اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد.»

دکتر رامین رستمی افزود: هدف از درختکاری تاکید بر اهمیت خاص درخت و درخت‌کاری برای تضمین سلامت جامعه و تولید هوای پاک است . »

وی در پایان به استفاده از همه امکانات واحد برای ترویج این‌گونه فعالیت‌ها و ترویج هرچه بیشتر حفظ محیط‌ زیست و درختان تأکید کرد.


لینک

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی حراست اداره کل بازرسی و دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب واحد سما